Translation Services

DutchEnglish.eu

(Spoed)vertalingen- en redactieservices - Nederlands -> Engels.

  • Volledig tweetalige professional (Nederlands en Engels).
  • Ervaring bij multinationals, midden- en kleinbedrijf en overheid in binnen- en buitenland (Royal Dutch Shell, CDA, NIAM-TMS, Slokker Canada Corp., W. Martens Instituut).
  • Afgestudeerd aan een Canadese Universiteit in Engelse taal-en letterkunde.

For (rush) translations and editing services – Dutch -> English.

  • Bilingual professional (Dutch and English).
  • Work experience at multinationals, small and medium-sized businesses and government in the Netherlands and abroad (Royal Dutch Shell, CDA, NIAM-TMS, Slokker Canada Corp., W. Martens Institute).
  • Degree from a Canadian University in English Language and Literature.

Follow Us